HỖ TRỢ HỌC SINH THI GIẢI TOÁN VIOLYMPIC
Chào Mừng Bạn Đã Ghé Thăm Diễn Đàn trao đổi thông tin của Giáo Viên và Học sinh - Trường TH Nguyễn Thái Học!
Để cho diễn đàn này được hoạt động tốt -Mời các bạn hãy đăng ký làm thành viên của diễn đàn để được trao đổi thông tin tốt hơn.
Xin chân thành cảm ơn !

VIOLYMPIC-VÒNG 3

Go down

VIOLYMPIC-VÒNG 3

Bài gửi by Admin on Wed Oct 23, 2013 9:27 am

Violympic khối lớp 5 vòng 3

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 174
Join date : 03/10/2012
Age : 36
Đến từ : TPHCM

Xem lý lịch thành viên http://violympicnth.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: VIOLYMPIC-VÒNG 3

Bài gửi by Admin on Wed Oct 23, 2013 2:14 pm

Bài 1
Ba tấm vải dài 105 m. Nếu cắt đi 1/9 tấm vải thứ nhất, 3/7 tấm vải thứ hai và 1/3 tấm vải thứ ba thì phần còn lại của ba tấm vải bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi tấm vải dài bao nhiêu mét ?

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 174
Join date : 03/10/2012
Age : 36
Đến từ : TPHCM

Xem lý lịch thành viên http://violympicnth.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: VIOLYMPIC-VÒNG 3

Bài gửi by Admin on Wed Oct 23, 2013 2:15 pm

Bài Giải
Phân số chỉ số phần còn lại của các tấm vải là:
Thứ nhất: 1-1/9 = 8/9 (nhất)
Thứ hai: 1-3/7=4/7=8/14 (hai)
Thứ ba: 1-1/3=2/3=8/12 (ba)
Như vậy nếu tấm vải thứ nhất có 9 phấn thì tấm vải thứ hai có 14 phần và tấm vải thứ ba có 12 phần.
Tổng số phần bằng nhau: 9+14+12= 35 (phần)
Chiều dài tấm vải thứ nhất: 105 : 35 x 9 = 27 (m)
Chiều dài tấm vải thứ hai: 105 : 35 x 14 = 42 (m)
Chiều dài tấm vải thứ ba: 105 : 35 x 12= 36 (m)
Đáp số: 27m ; 42m ; 36m

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 174
Join date : 03/10/2012
Age : 36
Đến từ : TPHCM

Xem lý lịch thành viên http://violympicnth.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: VIOLYMPIC-VÒNG 3

Bài gửi by Admin on Wed Oct 23, 2013 2:17 pm

Bài 2
Tính tổng các số lẻ có 3 chữ số chia hết cho 5 ??

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 174
Join date : 03/10/2012
Age : 36
Đến từ : TPHCM

Xem lý lịch thành viên http://violympicnth.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: VIOLYMPIC-VÒNG 3

Bài gửi by Admin on Wed Oct 23, 2013 2:19 pm

Bài Giải
Số lẻ chia hết cho 5 khi có tận cùng là chữ số 5.
Số có 3 chữ số nhỏ nhất chia hết cho 5 là 105, số lẻ lớn nhất có 3 chữ số chia hết cho 5 là 995.
Hai số lẻ liền nhau chia hết cho 5 cách nhau 10 đơn vị.
Dãy số đó là: 105;115;125;135…;985;995.
Dãy số trên có tất cả là: (995-105):10+1= 90 (số)
Tổng các số lẻ có 3 chữ số chia hết cho 5 là:
(105+995)x90:2= 49 500
Đáp số: 49 500

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 174
Join date : 03/10/2012
Age : 36
Đến từ : TPHCM

Xem lý lịch thành viên http://violympicnth.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: VIOLYMPIC-VÒNG 3

Bài gửi by Admin on Wed Oct 23, 2013 2:28 pm

Bài 3
Hiện nay tuổi bố gấp 3 lần tuổi anh và gấp 4 lần tuổi em. Biết anh hơn em 4 tuổi. Vậy tuổi bố hiên nay là bao nhiêu tuổi?

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 174
Join date : 03/10/2012
Age : 36
Đến từ : TPHCM

Xem lý lịch thành viên http://violympicnth.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: VIOLYMPIC-VÒNG 3

Bài gửi by Admin on Wed Oct 23, 2013 2:30 pm

Bài Giải
Vì tuổi bố gấp 3 lần tuổi anh và gấp 4 lần tuổi em nên để chia đều cho số phần bằng nhau thì tuổi bố sẽ có: 3 x 4 = 12 (phần).
Tuổi anh có: 12 : 3 = 4 (phần)
Tuổi em có: 12 : 4 = 3 (phần)
Hiệu số phần của hai anh em: 4 – 3 = 1 (phần)
1 phần ứng với 4 tuổi vậy tuổi của bố là:
4 x 12 = 48 (tuổi)
Đáp số: 48 tuổi.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 174
Join date : 03/10/2012
Age : 36
Đến từ : TPHCM

Xem lý lịch thành viên http://violympicnth.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: VIOLYMPIC-VÒNG 3

Bài gửi by Admin on Wed Oct 23, 2013 2:31 pm

Bài 4
Một bếp ăn dự trữ một số gạo cho 120 người ăn trong 20 ngày. Sau khi ăn được 5 ngày, bếp ăn nhận thêm 30 người nữa ( Mức ăn của mỗi người như nhau). Hỏi số gạo còn lại đủ ăn trong bao nhiêu ngày nữa ?

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 174
Join date : 03/10/2012
Age : 36
Đến từ : TPHCM

Xem lý lịch thành viên http://violympicnth.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: VIOLYMPIC-VÒNG 3

Bài gửi by Admin on Wed Oct 23, 2013 2:32 pm

Bài Giải
Số ngày còn lại: 20 – 5 = 15 (ngày)
Số người sau khi thêm: 120 + 30 = 150 (người)
Tóm tắt:
120 người 15 ngày
150 người ? ngày
Thời gian để 1 người ăn hết số gạo còn lại:
15 x 120 = 1800 (ngày)
Thời gian để 150 người ăn hết số gạo còn lại:
1800 : 150 = 12 (ngày)
Đáp số: 12 ngày

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 174
Join date : 03/10/2012
Age : 36
Đến từ : TPHCM

Xem lý lịch thành viên http://violympicnth.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: VIOLYMPIC-VÒNG 3

Bài gửi by Admin on Wed Oct 23, 2013 2:34 pm

Bài 5
Tìm 3 số tự nhiên chẳn liên tiếp biết tích của 3 số đó bằng 97152

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 174
Join date : 03/10/2012
Age : 36
Đến từ : TPHCM

Xem lý lịch thành viên http://violympicnth.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: VIOLYMPIC-VÒNG 3

Bài gửi by Admin on Wed Oct 23, 2013 2:34 pm

Bài Giải
Tích 3 số chẵn liên tiếp là 97152 cho ta thấy 3 số ấy nhỏ hơn 50 (vì 50x50x50=125000) và lớn hơn 40 (40x40x40=64000)
Mà tích 3 số chẵn liên tiếp có chữ số tận cùng là 2 khi 3 số đó có chữ số tận cùng là 4;6 và 8
Vậy 3 số đó là: 44 ; 46 và 48

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 174
Join date : 03/10/2012
Age : 36
Đến từ : TPHCM

Xem lý lịch thành viên http://violympicnth.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: VIOLYMPIC-VÒNG 3

Bài gửi by Admin on Wed Oct 23, 2013 2:36 pm

Bài 6
Tìm một số tự nhiên có các tính chất sau : khi chia số tự nhiên đó cho 3 dư 1 , chia cho 4 dư 2 , chia cho 5 dư 3 , chia cho 6 dư 4 , chia hết cho 11

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 174
Join date : 03/10/2012
Age : 36
Đến từ : TPHCM

Xem lý lịch thành viên http://violympicnth.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: VIOLYMPIC-VÒNG 3

Bài gửi by Admin on Wed Oct 23, 2013 2:39 pm

Bài Giải
Số dư của các phép chia cho 3;4;5;6 đều bé hơn số chia 2 đơn vị (3-1=4-2=5-3=6-4=2) nên khi thêm 2 vào số bị chia sẽ chia hết cho 3;4;5;6 và số này chia cho 11 dư 2.
Số bé nhất chia hết cho 3;4;5;6 là: 3x4x5=60
mà 60:11=5 (dư5)
Để chia cho 11 dư 2 thì gấp số dư lên một số lần thì số cần tìm cũng gấp 60 lên một số lần tương ứng.
Thử chọn:
5x1=5 chia cho 11 dư5
5x2=10 chia cho 11 dư 10
5x3=15 chia cho 11 dư 4
5x4=20 chia cho 11 dư 9
5x5=25 chia cho 11 dư 3
5x6=30 chia cho 11 dư 8
5x7=35 chia cho 11 dư 2 (chọn)
5x8=40 chia cho 11 dư 7
5x9=45 chia cho 11 dư 1
5x10=50 chia cho 11 dư 6
5x11=55 chia hết cho 11
……………..
Và các số dư sẽ lập lại theo vòng tuần hoàn này nên bài toán sẽ có nhiều đáp số.
5x7=35 chia cho 11 dư 2 thì số cần tìm là: (60 x 7)-2 = 418

Một số đáp số khác: 1078 ; 1738 ; ……

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 174
Join date : 03/10/2012
Age : 36
Đến từ : TPHCM

Xem lý lịch thành viên http://violympicnth.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: VIOLYMPIC-VÒNG 3

Bài gửi by Admin on Wed Oct 23, 2013 3:55 pm

Bài 8 :
Hiệu của 2 số bằng 41. Biết nếu giảm số bé đi 19 đơn vị và thêm vào số lớn 12 đơn vị thì số bé bằng 3/5 số lớn. Tìm số lớn.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 174
Join date : 03/10/2012
Age : 36
Đến từ : TPHCM

Xem lý lịch thành viên http://violympicnth.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: VIOLYMPIC-VÒNG 3

Bài gửi by Admin on Wed Oct 23, 2013 3:56 pm

Bài Giải :
Khi giảm số bé đi 19 đơn vị và thêm vào số lớn 12 đơn vị thì hiệu mới sẽ là: 41+19+12= 72
Hiệu số phần bằng nhau: 5 -3 = 2 (phần)
Số lớn sau khi thêm bớt: 72 : 2 x 5 = 180
Số lớn là: 180 – 12 = 168

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 174
Join date : 03/10/2012
Age : 36
Đến từ : TPHCM

Xem lý lịch thành viên http://violympicnth.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: VIOLYMPIC-VÒNG 3

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết